Petitie Bomenkap

16 aug 2017 | Omgeving, Park in de pers, Archief 2017

Voor de goede orde willen wij hierbij onze leden melden dat wij als vereniging niet de petitie hebben gestart om de bomenkap Zuidasdok/Beatrixpark tegen te gaan. Wij zijn van mening dat de uitgangspunten en redenering in die petitie niet correct zijn. Dit nog afgezien van het feit dat het te laat, is omdat de vergunning (helaas) al verleend is. Wij hebben de initiatiefneemster daarop gewezen.