ZuidAs Dok en bomenkap

17 aug 2017 | Omgeving, Archief 2017

Voor uitgebreide informatie over het ZuidasDok verwijzen wij u naar de site van Zuidas. Voor wat betreft het Beatrixpark:

Update augustus 2017: Dit onderwerp komt ook aan de orde in een gesprek dat onze voorzitter Marleen Munniksma had met een communicatiemedewerker van Zuidas: interview Bomenkap

maart 2017 Update: De kapvergunning voor ruim 14.000 bomen is verleend. Via bijgaande link kunt u alle informatie over de aanvraag, het besluit en de Nota van Beantwoording (de reactie op bezwaren) inzien: https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=531678

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft in december 2016 de volgende zienswijze ingediend met betrekking tot de bomenkap op het ZuidasDok:  zienswijze-zuidasdok-dec-2016
Op pagina 8 en 9 van de Nota van Beantwoording staat de reactie op de suggesties die de we hebben gedaan. : NvB zienswijze definitief 23-2-2017 Een aantal van de ideeën die we hebben geopperd om de situatie tijdens het werk aan Zuidasdok in het om het park leefbaar te houden zal in overweging worden genomen.

Op 15 en 16 december 2016 wordt het beroep behandeld dat de Vereniging Beethovenstraat Parnassusweg heeft ingediend inzake het Dok. Voor alle informatie verwijzen we naar de site van de Irenebuurt: http://www.irenebuurt.nl/actueel.html