ontheffing wet Natuurbescherming ZuidasDok

21 aug 2017 | Nieuwste Berichten, Omgeving

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aan Zuidasdok een ‘ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming’ verleend. Op de aanvraag van de ontheffing was één formele reactie (zienswijze) binnengekomen.
De ontheffing betreft op dit moment met name vleermuizen.

Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2017/juli/natuurbescherming/