ontheffing wet Natuurbescherming ZuidasDok

augustus 21, 2017
Geen reacties

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aan Zuidasdok een ‘ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming’ verleend. Op de aanvraag van de ontheffing was één formele reactie (zienswijze) binnengekomen.
De ontheffing betreft op dit moment met name vleermuizen.

Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2017/juli/natuurbescherming/