Beethoven fase 2 inspraak en zienswijze

16 aug 2017 | Omgeving, Archief 2017

Het Ontwerpbestemmingsplan Beethoven fase 2 (het stuk achter Akzonobel en Stibbe) is vrijgegeven. De Vrienden zijn betrokken geweest bij het voorontwerp, en hebben daar reactie op gegeven, Zie ook het eerdere nieuwsbericht van 6 juni.
Op 14 augustus 2017 hebben wij onze zienswijze op de plannen voor Beethoven fase 2 ingediend. Bijgaand een kopie van onze brief : zienswijze Beethoven Vrienden Beatrixpark

Ontwerpbestemmingsplan: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-37925.html
Toelichting op site van Zuidas: https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2017/juni/wonen-beatrixpark/

het dossier: