Referendum HoofdGroenstructuur

16 mei 2024 | Omgeving, Park in de pers

We krijgen vragen van leden die niet helemaal begrijpen waar het referendum straks bij de verkiezingen op 6 juni nou eigenlijk over gaat.
Dat is ook best wel ingewikkeld. Daarom hieronder een héél beknopte inhoud, waarmee we – eerlijk is eerlijk- uw stemgedrag wel willen beïnvloeden :

Nadat de eerste versie van de concept-nota Hoofdgroenstructuur was gepubliceerd en kritiekpunten van burgers waren verwerkt, verscheen er een tweede versie, waarin de nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening een aantal wijzigingen had aangebracht. In het nieuwe HGS-beleid mag het stadsbestuur (Burgemeester en Wethouders) – zelfs buiten de gemeenteraad om – in het ‘beschermde’ groen van de HGS gaan ‘ontwikkelen’. Of ‘beschermd’ groen dan nog beschermd zal worden, hangt dan af van de interpretatie van vage regels. Stel: een ontwikkelaar komt met een bouwplan in het beschermde groen. De wethouder mag dan zelf beoordelen of dat groen dat eerder – met reden – beschermd is verklaard “nog bijdraagt aan de versterking van de HGS”. Wat die formulering betekent, weet niemand. Hierdoor wordt al het ‘beschermde’ groen vogelvrij en bovendien is bezwaar maken straks zinloos.

De wethouder doet het voorkomen alsof het nieuwe HGS-beleid juist veel beter is en veel méér groen beschermt. Maar de wethouder ‘vergeet’ er gemakshalve bij te vertellen dat hij in de nieuwe HGS bijvoorbeeld ook bermen tussen wegen, taluds langs snelwegen en zelfs kunstgrasvelden meetelt als ‘beschermd groen’.  Voorts is de positie afgezwakt van een onafhankelijk commissie die advies geeft als er veranderingen in de hoofdgroenstructuur gepland zijn. Kortom: laat uw stem horen bij dit referendum!

Informatie van de organisatoren van het referendum: https://rhgs.nl
Informatie van de gemeente over het referendum: referendum-hoofdgroenstructuur