Aanvraag bomen-kapvergunning in voorbereiding

13 jun 2016 | Omgeving, Archief 2016

De voorbereidende werkzaamheden voor Zuidasdok krijgen steeds meer vorm. Over enkele weken wordt de kapvergunning aangevraagd voor het verwijderen van de bomen in het plangebied Zuidasdok. Omdat de zuidelijke A10 over een lengte van zo’n 7 kilometer wordt verbreed en deels ondergronds wordt gebracht, moeten  de bomen in de middenbermen en op de taluds verwijderd worden. De kap zal gefaseerd plaatsvinden, de eerste fase staat gepland voor september 2017.

Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2016/juni/aanvraag/