De Wilde Bloemenweide

18 jun 2020 | Nieuwste Berichten

Omdat we veel vragen krijgen over hoe de bloemenweide er nu bij ligt, – er staat Japanse Duizendknoop! – hebben we de stadsecoloog gevraagd om wat meer informatie. Hierbij haar antwoord:

Helaas is er sprake van een ongelukkige planning van verschillende projecten. De Japanse duizendknoop zat al een aantal jaar aan de rand van de bloemenweide. Dat hebben we in 2018 laten opmeten en opgevoerd als project om te worden verwijderd. Ongeveer tegelijkertijd kregen we het verzoek om de bloemenweide opnieuw in te zaaien.
In 2019 hadden we wel budget voor het inzaaien van de bloemenweide, maar nog niet het (grotere) budget voor het verwijderen van de Japanse duizendknoop. Dat komt omdat de aanpak van de Japanse duizendknoop stadsbreed wordt aangepakt en aanbesteed.
We hebben bij het inzaaien van de bloemenweide zeer zorgvuldig gehandeld, door heel ruim om de Japanse duizendknoop een omheining te plaatsen en daar absoluut geen grondverzet te plegen.
Omdat we verspreiding van de Japanse duizendknoop absoluut wilden voorkomen hebben we ervoor gekozen om dat stukje een jaar niet te maaien, totdat het hele stuk aangepakt zou worden. Dat ziet er op dit moment rommelig uit. Hadden we dit gemaaid, dan hadden we risico van verspreiding gelopen. Binnenkort zal ook het project Verwijdering Japanse duizendknoop starten, zodat ook dit deel van de bloemenweide in het najaar kan worden ingezaaid met bloemen.
We hadden net als u liever gehad dat de Japanse duizendknoop eerder kon worden weggehaald, zodat we de bloemenweide in één keer aan konden pakken. Maar helaas was dat niet mogelijk.
Overigens vind ik zelf de flora op de weide erg verbeterd. Eind mei was het veld helemaal wit van de Gewone margriet met ook frequent aanwezig de Scherpe boterbloem en zelfs de Echte koekoeksbloem stond rijkelijk langs het riet.  Zij ook de foto in de bijlage. Het zoemde van de bijen. Qua soortenrijkdom en biodiversiteit is de weide er al op vooruit gegaan. Met het verwijderen van de Japanse duizendknoop, kan ook dat deel van de bloemenweide in het najaar ingezaaid worden en zal de weide volgend jaar er beter uitzien.

We doen daarom nog even een beroep op uw geduld. Ook wij hebben een mooie bloemenweide voor ogen, zonder de Japanse duizendknoop.”