Update Zuidas-Dok

16 nov 2022 | Omgeving, Ontwikkelingen, Archief 2019-2022

We kregen dit bericht door op 14 november, van de omgevingsmanager OVT Zuidas.:

Geachte relatie,

Graag breng ik u op de hoogte van een belangrijke beslissing over het project Zuidasdok. Zoals u mogelijk weet, bestond er lange tijd onzekerheid over de financiering van de onderdelen van het infrastructurele project Zuidasdok. Vandaag is bekend geworden dat verschillende organisaties in de regio – waaronder de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam – investeringsafspraken hebben gemaakt met het Rijk voor projecten met een doorslaggevende betekenis voor de bereikbaarheid van de regio. Zuidasdok is er daar een van. Ook zal de metro Noord/Zuidlijn op termijn naar Schiphol en Hoofddorp rijden, komt er een derde treinperron op station Amsterdam Zuid inclusief twee extra sporen en komt er een verkenning naar het sluiten van de metroring rond Amsterdam.

Voor Zuidasdok, en vooral voor onze omgeving, betekent dit langverwachte duidelijkheid. Zuidasdok bouwt momenteel al volop aan de totale vernieuwing van station Amsterdam Zuid maar kan nu ook verder met de aanpassing van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel en met de bouw van de snelwegtunnel. Dankzij de afspraken is er financiering voor alle onderdelen van Zuidasdok: de ondertunneling van de A10 Zuid, nodig om station Amsterdam Zuid te kunnen uitbreiden, de verbreding van de A10 Zuid van vier naar zes rijstroken per rijrichting; en het scheiden van doorgaand en bestemmingsverkeer.

Wilt u hier meer over weten, leest u dan het artikel op onze website of de informatie aan de Tweede Kamer over de gemaakte afspraken. Op 28 november staan de investeringsafspraken op de agenda in de Tweede Kamer.

In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd maar wanneer er nog vragen zijn, schroom niet contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Paul Kamermans
Omgevingsmanager OVT
image001.png

m: 06 – 3164 3464
t: 020 – 333 9930
e: p.kamermans@zuidasdok.nl