Bomenkap in “Beethoven fase 2”

2 feb 2020 | Nieuwste Berichten, Park in de pers

Het komt nu heel dichtbij: de bouw van de woontorens op het stuk tussen Akzo en het water tegenover de kapel gaat nu echt beginnen.
De rechter heeft in een uitspraak bezwaar tegen de bomenkap afgewezen.
Zoals wij al jarenlang op onze site uitleggen: we hebben echt van alles geprobeerd om deze bouw tegen te houden; er gaat zo een groot stuk groen verloren. Maar de gemeenteraad Amsterdam heeft nu eenmaal besloten dat daar woningen komen, en dan is dat uiteindelijk wat gebeurt.
We proberen nog altijd de afspraak Groen-voor-rood beter gedaan te krijgen, maar door het “just-in-time” dat beloofd is, werden deze bomen niet al drie jaar geleden gekapt, toen de plannen er concreet al waren.
(zie ook het Parool: https://www.parool.nl/amsterdam/verzet-tevergeefs-110-bomen-in-beatrixpark-sneuvelen~bf023067/)

We kregen vanuit de Zuidas het volgende bericht hierover:

Beste bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden rondom Beethoven,
Volgende week starten de voorbereidingen voor de bouw van twee appartementengebouwen op het veld tussen het St. Nicolaaslyceum en de gebouwen van kapel en convict, onderdeel van het project Beethoven fase 2.
Om dit gebied te ontwikkelen, moet als eerste gestart worden met het bouwrijp maken van de gronden. Het bouwrijp maken bestaat onder andere uit de kap van 110 bomen, het dempen van een deel van het oppervlaktewater en het saneren van de Japanse duizendknoop. Uiteindelijk voorziet het gebied in twee appartementengebouwen en een nieuwe groene inrichting.
Op 31 januari 2020 heeft de bestuursrechter uitspraak gedaan in de beroepszaak die tegen de verleende kapvergunning was aangespannen. De rechter heeft geoordeeld dat de kapvergunning  terecht is verleend en dat de bomen plaats mogen maken voor de ontwikkeling van het gebied. Volgende week starten we met de kap van de bomen. Om de verdere omgeving hier ook over te informeren, publiceren wij binnen enkele dagen hierover een bericht op de Zuidas-website. In het verloop van 2020 worden meer werkzaamheden uitgevoerd. Wij zullen u hierover tijdig informeren.
Het zorgvuldig opstellen van een nieuw groenplan voor de openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van het bouwplan. Wij zullen de omgeving actief betrekken bij het maken van dit plan.