Bijgevoegd een brief van Abdeluheb Choho, wethouder Openbare Ruimte en Groen,
van 30 juni 2015, als reactie op de adviezen voor de Agenda Groen die diversen instellingen, verenigingen en initiatieven hebben gegeven.
Ook het bestuur heeft hieraan bijgedragen.
In de brief wordt verwezen naar enkele bijlagen, die tevens aan dit bericht zijn toegevoegd.

Brief Agenda Groen
Agenda Groen met wijzigingen tov BW versie 9 april
Agenda_Groen_BenW_30juni2015
Hoofdpunten adviesronde Agenda Groen Reactie BW 30juni2015