bomenkap 2008

23 nov 2008 | Archief 2000-2008

Voorzieningenrechter staat kap bomen Beatrixpark toe

De vereniging, de Bomenstichting en de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg hebben tevergeefs getracht de kapplannen voor 226 bomen in het Beatrixpark tegen te houden. Bij de rechtbank waren verzoeken om voorlopige voorziening ingediend om te voorkomen dat de bomen hangende de bezwaarprocedure tegen de kapvergunning zouden worden gekapt. De voorzieningenrechter heeft de verzoeken om een voorlopige voorziening op 4 november echter afgewezen, omdat de rechter verwacht dat de kapvergunning in bezwaar zal standhouden. Klik hier voor de uitspraak

Bomen worden afgevoerd

Een deel van de Natte vallei is twee weken later kaalgeslagen om kabels en leidingen te kunnen omleggen naar de Prinses Irenestraat en te verhinderen dat vogels komend voorjaar gaan broeden. Er zullen 226 bomen worden gekapt. Dit alles ter voorbereiding van de bouw van een parkeergarage en het AkzoNobel hoofdkantoor. B en W willen hiervoor een vrijstelling van het bestemmingsplan verlenen. Op 17 november jl. heeft de vereniging een zienswijze verzonden tegen het ontwerpvrijstellingsbesluit.