Boom of bank schenken?

januari 3, 2021
Geen reacties

De laatste tijd bereikt ons vaker de vraag of het mogelijk is een boom, of een bank, als herdenkingsmonument voor een overledene te schenken aan het park.
Ten eerste: hoe leuk wij het ook vinden dat dat aan ons gevraagd wordt; de Vrienden zijn niet de eigenaar van het park, en wij kunnen en mogen daar dus niet over besluiten. Dat is de gemeente. We hebben daarom uitgezocht naar wie verwezen kan worden.
Ten tweede: plaatsen van incidentele bomen en of banken wordt door de gemeenten niet toegejuicht. Er zijn voor alle parken beplantingsplannen; bij het Beatrixpark geldt zelfs dat het oude gedeelte een monumentale status heeft, waardoor nog striktere regels gelden over welke soort boom waar staat. Daar speelt ook bij mee: het regelen van het planten van één boom kost de gemeente veel meer moeite en geld en gedoe dan wenselijk wordt geacht, omdat dat dan buiten de reguliere processen gaat.
Gevraagd naar het beleid hieromtrent kregen wij onderstaande toelichting:

Banken en andere objecten in de openbare ruimte
Er is geen stedelijk beleid of afwegingskader geformuleerd. Maar: het plaatsen van extra “gedoneerde” banken is ongewenst, omdat dit op lange termijn ook leidt tot hogere kosten in beheer en onderhoud. Het plaatsen van bordjes bij deze objecten leidt tot het verrommelen van de openbare ruimte  en past niet in “Puccini”. (dat is de norm voor openbare ruimte: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/puccinimethode/puccinimethode/) 

Het Vondelpark is hierop een uitzondering.

Doneren bomen
Er is geen stedelijk beleid of afwegingskader geformuleerd. Er komt regelmatig een vraag voor het doneren van bomen. Dit kost voor een enkele boom relatief veel tijd (en dus geld). Bovendien zijn de kosten voor bomen significant veel hoger dan het leveren van bomen. Het grootste deel van de kosten zit in bomengrond, transport en onderhoud. Als de Gemeente Amsterdam zelf de bomen vervangt dan kan dit worden georganiseerd op veel grotere schaal. Een enkele uitzondering is verstorend in dit proces. De gemeente zoekt naar een algemeen beleid hiervoor.  Het lastige is dat deze aanvraag dus echt afhankelijk is van de situatie, type boom, etc. In sommige gevallen is het uiteraard wel interessant om bijzondere of grote volwassen bomen te krijgen. Hierbij moet wel per boom worden gekeken of een boom geschikt is en welke maatregelen vooraf genomen moeten worden.

Het officieel registeren van bomen als herinnering aan een persoon is ongewenst, omdat dit in de toekomst tot ongewenste situaties kan leiden als er veranderingen zijn in de openbare ruimte of bomen onverhoopt gekapt moeten worden.

Los van bovenstaande moeten alle wijzigingen, zeker in het monumentale deel van het Beatrixpark, getoetst worden door Ruimte & Duurzaamheid in verband met de impact van wijzigingen op het (originele) ontwerp.
Aangezien er geen vast kader is, is de gebiedsmakelaar de 1e contactpersoon is voor dit soort vragen. Voor het Beatrixpark is dat Mw. Linda Schot (L.Schot@amsterdam.nl)