Conservatorium in voormalig klooster ?

2 feb 2020 | Omgeving, Ontwikkelingen, Archief 2019-2022

Update 2 februari 2020:
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is inmiddels verder gevorderd met de plannen om een deel van het Conservatorium te gaan vestigen in het Klooster en de Kapel.
Zij hebben daarvoor ook contact gezocht met de oorspronkelijke architecten:
https://zuidas.nl/blog/2020/eerste-architecten-kapel-en-convict-praten-graag-mee/
Enkele bestuursleden van de Vrienden hebben samen met andere belanghebbend/omwonenden mee kunnen denken bij de totstandkoming van een voorlopig ontwerp. Dat hebben wij bijzonder op prijs gesteld; de HKA vind het belangrijk dat de sfeer en de beleving van het park zoals die nu is bewaakt wordt en versterkt wordt. Daarom luisteren ze goed naar onze wensen en inbreng.
Wij hadden – dat blijven we zeggen – liever gezien dat het grote kloostergebouw gesloopt werd en dat daarvoor park terugkwam. We vinden het onterecht en jammer dat dat tot monument is verklaard. Maar als het dan toch blijft staan, dan hebben wij nu geen bezwaar tegen de respectvolle wijze waarop het Conservatorium denkt hier een opleiding voor klassieke muziek te gaan vestigen.

Oorspronkelijk bericht van 14 oktober:
Tot verrassing van de huidige bewoners en andere belanghebbenden is plotseling een Convenant getekend tussen Conservatorium en gemeente om de mogelijkheid te onderzoeken om een dependance te openen in het Convict, een deel van het voormalige Nicolaasklooster in het park.
De reacties zijn verdeeld: enerzijds is het natuurlijk geweldig dat er meer kunst en cultuur naar de zuidas komt, anderzijds wordt die ingang van het park en dat kleine stukje weg waar je niet met de auto mag komen dan zwaar belast, en moet er ruimte komen voor het parkeren van 200 fietsen. Wat dit betekent voor restaurant As is nog niet duidelijk.
Op 7 november is een informatie/voorlichtingsbijeenkomst gepland.
lees hier meer: https://zuidas.nl/blog/2019/plannen-voor-dependance-conservatorium-in-zuidas/

Vanuit de Zuidas kregen we de volgende toelichting:
Vandaag hebben de gemeente en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) de afspraak gemaakt om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar de vestiging van een dependance van AHK in de gebouwen Kapel & Convict. Specifiek gaat het om een deel van het Conservatorium van Amsterdam.
De huidige locatie van het conservatorium aan het Oosterdok is te klein geworden en daarom wordt er gezocht naar uitbreiding. In het bestemmingsplan hebben de gebouwen Kapel & Convict een culturele en/of maatschappelijk functie. De invulling met een deel van het conservatorium past binnen deze bestemming. Bovendien kan het conservatorium met meer dan 200 openbare concerten per jaar op het gebied van klassiek, pop, jazz en dance een belangrijke bijdrage leveren aan het culturele aanbod op de Zuidas.
De AHK rondt het haalbaarheidsonderzoek begin volgend jaar af. Om de omgeving bij het plan te betrekken, organiseert AHK op 7 november een eerste bijeenkomst over de plannen. Hierover volgt binnenkort meer informatie op onze website.