De grote weide ging op de schop

8 aug 2023 | Archief 2023

En meer nieuws is te lezen in onze laatste digitale nieuwsbericht, waarvan hier de pdf versie:

Nuttig om te weten!
Groot onderhoud van de Hondenweide
Zoals al eerder aangekondigd zal vanaf maandag 7 augustus het grote grasveld en de aanrijroute in de hekken worden gezet.
De werkzaamheden zullen ca. 2 weken duren (onder voorbehoud van weersomstandigheden) en het grasveld zal tot ca. medio oktober in de hekken blijven.
Bijgaand de brief die (als het goed is) net verspreid is.
Bewonersbrief Beatrixpark grasveld.pdf
Ook bijgaand de situatieschetsen van de maatregelen die getroffen worden voor bereikbaarheid en veiligheid:
Beatrixpark Herstel Grasveld.pdf
Helpt u mee met de aanleg van natuuroevers?
Op initiatief van de Groene Buurten zullen oevers in het park worden opgeknapt, met ook als doel meer natuurdiversiteit te bereiken. Als u wilt helpen, dan leest u daarover hieronder meer:
We starten met de aanleg van moeras- en waterplanten aan de oostelijke zijde van de Beethovenvijver. Daar staat al het nodige op de oever en ook groeien er waterlelies. De kwaliteit van de vegetatie kan echter nog flink verhoogd worden door de beplanting in een bredere strook aan te brengen en met meer diversiteit.
Er wordt een strook van 1 – 1,5 meter breed met moerasplanten beplant. Afhankelijk van de beschikbaarheid bij de leverancier gaat het om o.a. Grote Kattenstaart – Lytrum salicaria, Koninginnekruid – Eupathorium cannabium, Moerasspirea – Filipendula ulmaria, Gele lis – Iris pseudocorus, Grote wederik –  Lysimachia vulgaris en Heemst – Althaea officinalis.
We doen dit tijdens twee werkochtenden. Die zullen plaatsvinden op woensdag 4 oktober en dinsdag 10 oktober van 10:00-12:30 uur. Voor koffie, thee en gereedschap wordt gezorgd.Later komt hier ook een wilgentenen beschoeiing maar er zijn momenteel geen wilgentenen meer beschikbaar. Dat wordt in het voorjaar van 2024 gerealiseerd.Er zal vooraf gesnoeid worden op deze plek. Ten eerste staan er erg veel jonge elzen, waarvan een aantal verwijderd zal worden. Bovendien staan er prachtige grote bomen, maar ze hangen nu wel heel erg over in het water en vormen een heel dicht front. Dat komt de veiligheid op het pad niet ten goede en maakt dat er geen planten kunnen groeien. Daarom zullen de meest overhangende takken gedeeltelijk gesnoeid worden (het huidige mooie en romantische sfeerbeeld blijft wel bestaan).Het zou prachtig zijn als er veel buurtbewoners en parkvrienden zouden kunnen meehelpen met de werkochtenden.Aanmelden kan op info@groenebuurten.nl. Als bewoners meer informatie willen lezen (bijvoorbeeld over het burgeronderzoek dat op deze locatie ook al gestart is), dan is dit te vinden op https://groenebuurten.nl/agenda/.
Beethoven kavel 6 en 7, en 2
Voor een update van de werkzaamheden in kavel Beethoven (de bouw van de woontorens), die inmiddels gestart zijn, kijkt u op de site van de Zuidas voor deze brief: https://cdn.debouwapp.nl/

Alle uitgebreide zeer gedetailleerde informatie over de bouwplannen en de bijbehorende vergunningen kunt u vinden via bijgaande link van de Omgevingsdienst: https://mozardloket.odnzkg.nl

Schone en Veilige Omgeving: Kapotte banken, volle vuilnisbakken, zwervers? Met de app van Buiten Beter meldt u het snel en simpel. Klik HIER om hem te installeren.
Ledenbijdrage: banknummer
En dan nog even dit:  in onze brief waarin u verzocht wordt de ledenbijdrage voor 2023 te voldoen stond helaas een onvolledig banknummer.
Het juiste nummer is:
NL17 INGB 0004 2952 62.
Gelukkig hebben de meeste leden toch al betaald, waarvoor onze dank!
Lezingen vogelwerkgroep
Op verzoek van de vogelwerkgroep wijzen we u op komende lezingen  – in september – over het vogelvriendelijk inrichten van de stad:
PROGRAMMA
Drie vogelatlas-experts en twee gastsprekers verkennen met elkaar en het publiek de mogelijkheden om beter samen te leven met vogels, kwetsbare soorten in het bijzonder.
De expertise van Vogelbescherming Nederland, SOVON Vogelonderzoek, de gemeente Amsterdam, Staatsbosbeheer Noord-Holland, ecologisch adviesbureau Goes en van der Groot en een groot aantal Amsterdamse vogelkenners komt hier tijdens een inspirende avond bij elkaar. Moderator is Nienke de la Rive Box.Meer informatie vindt u in bijgaand persbericht en op de website van Pakhuis de Zwijger en Vogelwerkgroep Amsterdam.https://www.vogelsamsterdam.nl/
https://www.vogelsamsterdam.nl/aanbevelingen-voor-een-vogelrijk-amsterdam/Op de site van Pakhuis de Zwijger kunt u ook direct een plaats reserveren voor de avond.
https://dezwijger.nl/programma/broedplaats-amsterdam-samen-leven-met-vogels