Digitaal nieuwsbericht juli 2021

16 jul 2021 | Nieuwsbrieven, Archief 2019-2022

Onderstaand bericht is op 14 juli 2021 naar ruim 350 mailadressen verzonden.

Beste Vrienden van het Beatrixpark,

Het is weer tijd om nieuwe ontwikkelingen met u te delen.

1.De IVN-rondleidingen op de eerste zondag van de maand zijn weer begonnen. Op hun site kunt u zien of de volgende ook doorgaat: https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-natuur-in-amsterdam/activiteiten. Omdat de grootte van de groep beperkt is, is aanmelden nu wel gewenst.
Een aantal leden heeft genoten van de door de Vrienden aangeboden wandeling langs Art Zuid:
                     

2. Een groepje vrijwilligers, gevormd door buurtgenoten, is een opruimploeg begonnen.  Hieronder de oproep die zij ons stuurden:
Stoor jij je ook zo aan zwerfvuil in het mooie Beatrixpark? Ga dan mee op zondag 22-8 om dit samen te lijf te gaan.We verzamelen om 14.00 bij de kiosk om de grijpers en zakken op te halen en gaan samen aan de slag! Na afloop praten we na met een drankje bij de kiosk.  Doe je dit liever in je eigen tijd? Dan kan je zelf een grijper ophalen bij Nicole van de kiosk en je krijgt en kopje koffie als dank. Contactpersoon:  Jantien Brillenburg Wurth jantienbw@gmail.com T 06-29005914
Nicole van de BEA kiosk liet ons ook weten altijd een paar vuilniszak-ringen en grijpers beschikbaar te hebben voor wie tijdens een wandeling meteen wil opruimen.

3. Over vrijwilligers gesproken: op dit moment hebben we voor de Artsenijhof voldoende mensen! We kunnen u altijd op een wachtlijst plaatsen, u kunt ook alvast meedoen met de Duizendknoop-brigade. Stuur dan een mailtje dan geven wij uw naam door. De Duizendknoop dreigt bijna te winnen, met dit groeizame weer, dus de brigade kan alle hulp gebruiken die er is.

4. Eindelijk, de fonteinen zijn gerepareerd. Daar zijn we erg blij mee. Ze gaan om half tien aan en rond acht uur ’s avonds weer uit.

5. We herinneren alvast aan de Algemene Ledenvergadering, die op dinsdag 14 september in Centrum Vrijburg gehouden zal worden. We gaan er voorlopig van uit dat dat dan nog steeds kan; de zaal is ruim genoeg.

6. De bruggen: het wil maar niet vlotten met de opknapbeurt van de afgesloten bruggen. We zagen nu ook een vergunningsaanvraag voor vervanging, in plaats van herstel. Zodra we meer hierover weten, zal dat op onze site bij de berichten gemeld worden.

7. Het gebied rondom de RAI is een van de locaties die de gemeente overweegt voor een nieuw Erotisch Centrum. Omdat we graag meer willen weten over deze plannen (wordt het park dan een tippelzone?), dient het bestuur namens de leden een WOB verzoek in om meer achtergrondinformatie.

8. Er komt vanuit de gemeente een werkgroep die gaat kijken naar de Kastanje-ring: die moet worden opgeknapt, en dan is het belangrijk dat er bijvoorbeeld naar het oorspronkelijke ontwerp wordt gekeken.
Zoals u al wel gezien heeft is er meer gebeurd met bomen in het park: ze zijn weggehaald of bijgeplaatst. Wat ons betreft niet altijd de juiste boom op de juiste plaats; we hebben daar als Vrienden echter jammer genoeg geen informatie vooraf over, noch invloed op. Wij brengen onze ideeën wel bij alle bijeenkomsten naar voren.

9. Onze leden laten ons regelmatig weten hoe erg zij het vinden dat het een troep is in het park of dat er luidruchtige nachtfeesten zijn. Ook wij zien het: lege flessen en blikjes na feesten, of menselijke uitwerpselen van sporters achter de kiosk.  We hebben hier regelmatig overleg over met de parkconciërge en de politie. Handhaving is opgeschaald, we hopen dat dat iets helpt.

10. Via de nieuwsberichten op onze site kunt u meer lezen over:
– het opknappen van de kade langs de Boerenwetering
– een onderzoek naar groenbeleving en welzijn, gepubliceerd in Elsevier Science
https://www.vriendenbeatrixpark.nl/category/nieuwste-berichten/

11. Per 1 juli is een nieuwe wet WBTR in werking getreden: ” De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.
Het bestuur van de Vrienden is gestart met een Plan van Aanpak om te controleren of wij voldoen aan die nieuwe  regels, en om te zorgen dat die ook voortaan voldoende gewaarborgd zijn. Mede gezien onze recent vernieuwde Statuten hebben wij er alle vertrouwen in dat wij als vereniging en bestuur de zaken goed op orde hebben.

12.Tenslotte: als u lid bent heeft u enkele weken geleden de brief ontvangen met het verzoek de ledenbijdrage voor 2021 te betalen. Nog maar de helft van onze leden heeft dat gedaan, mogen we u vragen om na te gaan of u betaald heeft?
Het minimumbedrag is € 5, -, het gemiddelde bedrag dat Vrienden geven is ruim € 20,-.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL17 INGB 0004 2952 62 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, onder vermelding van “contributie 2021” en uw lidmaatschapsnummer, of als u dat niet weet uw adres.

Hartelijke groet,
het bestuur van
de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark