Eenden en ganzen

1 jun 2016 | Archief 2016

Op 6 mei 2016 heeft het bestuur bijgaande brief verzonden naar wethouder Slettenhaar, met het verzoek toestemming te verlenen om het hek rond de eenvijver te verwijderen. Dit verzoek is vooraf tijdens de Algemene Ledenvergadering besproken.
We hebben tot op heden (16 juni ) nog geen enkele reactie ontvangen.

Brief aan wethouder inzake eendenvijver. Kern van verzoek: toestemming tot wegvangen en herplaatsen ganzen en daarna verwijderen hek.