Geluidsoverlast: Basbewust Beleid

12 feb 2016 | Archief 2016

Beste Vriend(en),
regelmatig bereiken het bestuur vragen over de geluidsoverlast van feesten in de RAI, en of daar wat aan te doen is.
Wij hebben daarover, samen met een aantal andere (bewoners-)organisaties, regelmatig overleg met RAI en stadsdeel.
Maar onderstaand initiatief pakt het anders aan, en op hun verzoek sturen wij dit daarom door:

Op weg naar Basbewust Beleid.

Het gemeentelijke advies met betrekking tot basregulering bij openlucht-evenementen luidt als volgt:

“Proefondervindelijk is vastgesteld dat geluidsnormen in dB(C) nodig zijn die afhankelijk van de muzieksoort 10 tot maximaal 15 dB hoger liggen dan de overeenkomstige geluidsnormen in dB(A).“

Meer regulering voor de beperking van basgeluid bestaat er niet, en er is geen wetenschappelijk onderzoek dat deze beleidsregel staaft.
Hier is een vicieuze cirkel ontstaan:
Wegens het uitblijven van gegronde klachten wordt de proefondervindelijke vaststelling van de basregulatienorm aangenomen voor waarheid, voor onderbouwd beleid.
Tegelijkertijd worden alle klachten ongegrond verklaart omdat festivals ongeveer binnen bestaande normen blijven.
Dit is een situatie die zichzelf jaren in stand kan houden en die inmiddels door de werkelijkheid is  ingehaald.
Inmiddels is wel duidelijk dat de evenementen meer van de omwonenden vraagt dan ‘het accepteren van enige reuring in de stad’. De overlast is echt en voelbaar, maar de klacht landt niet.
De gemeenteraad dient hier, op verzoek van de omwonenden, serieus onderzoek naar te doen, wanneer er 1200 handtekeningen zijn geplaatst. .
Teken daarom het volksinitiatief. Alleen kiesgerechtigde inwoners van Amsterdam mogen tekenen, vandaar de noodzaak om adres en een emailadres achter te laten.
Een gedetailleerde onderbouwing staat op  lagertoontje.nl


En, alstublieft, deel dit bericht via Twitter, Facebook of Email, zodat we snel de benodigde handtekeningen binnenhalen.
Denise Eijkelenboom en Peter Welp lagertoontje.nl