Kabels- en leidingenonderzoek

23 aug 2008 | Archief 2000-2008


Op 11 augustus 2008 zijn in opdracht van de gemeente proefsleuven gegraven in het Beatrixpark ten behoeve van een te bouwen kabels- en leidingenbrug over de A10. Alles wordt weer hersteld en ingezaaid. Er heeft ook een inmeting plaatsgevonden in verband met de positionering van de brug. Deze zogenaamde Oostelijke Kruising (voorontwerp) moet functioneel zijn voordat met de aanleg van het dok wordt begonnen. Men verwacht in 2010 met de bouw van de brug te kunnen beginnen, ervan uitgaande dat dan duidelijk is of het dok doorgaat. Tekening proefsleuven (pdf)