Kastanjering hersteld

4 dec 2000 | Archief 2000-2008

Op maandag 4 december 2000 is een begin gemaakt met het terugplanten van kastanjes in de binnenring van de zgn. “kloostergang”. De bomen die hier stonden gingen verloren bij de storm van januari 1990. Op 4 december is 1 boom geplant. In januari 2001 zijn de andere 18 bomen geplant. Zie over het herstel van de kastanjering ook hetartikel in het ZuiderAmstelmagazine van december 2001.

fotoreportage
kastanjes voor de aanplant (winter 1999)
kastanjes na de aanplant (22 januari 2001)
plaatsing eerste boom
eerste boom in plantgat