Maatregelen rondom Koningsdag

19 apr 2016 | Archief 2016

Onderstaand vind u de beloofde maatregelen die zullen worden genomen om het Beatrixpark tijdens de festiviteiten van onder meer Kingsland te beschermen. We hopen dat dit zo voldoende is, en zullen zeker achteraf evalueren. Graag horen we daarbij tegen die tijd uw mening.

Route door het Beatrixpark

De aangegeven looproute door het Beatrixpark gaat over de brede fiets- en voetasfaltstroken (rood/zwart) langs het Nicolaaslyceum, bij het nieuwe speelelement rechtdoor in de richting van de RAI en linksaf langs de Artsenijhof (Boerenweteringpad) in de richting van de Diepenbrockstraat. Langs de Artsenijhof en het kinderbadje/speelplaats komt een strook van bouwhekken met zeil er voor. Ook wordt er bij de westelijke ingang van het Beatrixpark een hek gezet rond de aan de route grenzende flat. Eenzelfde strook hekken komt ook langs de volledige lengte van het evenemententerrein aan de Wielingenstraat en Europaplein. De hekken worden geplaatst op zaterdag 23 april om 08:00 uur en worden verwijderd op donderdag 28 april om 18:00 uur. Uitzondering zijn de afzettingen in het Beatrixpark, deze worden op dinsdag 26 april geplaatst.
Er komen langs de route 40 extra prullenbakken (elke 30 meter) die tijdens het evenement worden geleegd door twee serviceteams wanneer de bakken vol dreigen te raken. Na de instroom van de mensen vindt er een schoonmaakronde door het Beatrixpark plaats en na de uitstroom vindt er een eindschoonmaak plaats.
Aan de achterzijde van station Zuid komen toiletunits, twee herentoiletten en twee damestoiletten. Langs de looproute komen er 8 plaskruizen extra (vorig jaar 5) en 8 ‘dixietoiletten’ (vorig jaar 5) extra waarmee het totaal langs de route op 26 toiletvoorzieningen komt. Bij de ingang van het Beatrixpark worden er daarvan 13 geplaatst (6 plaskruizen en 7 dixietoiletten). Een grote toiletunit komt bij de uitgang van het evenement ter hoogte van de Wielingenstraat/RAI parkeerterrein; dat is nieuw ten opzichte van vorig jaar.
De organisatie van Kingsland zorgt er voor dat beveiligingsmedewerkers de bezoekersstroom begeleiden, in totaal zes man. Daarnaast staan een team van drie man stand by indien nodig. De gemeente zet twee koppels handhavers in bij de RAI en tevens zes man rijdend op de looproute vanaf station Amsterdam Zuid. Door bij de ingang van het Beatrixpark een bord te plaatsen met daarop ‘vrijmarkt niet toegestaan’ wordt het voor handhavers makkelijker om op te treden.

Mocht ondanks alle maatregelen het toch voorkomen dat er schade ontstaat aan het groen dan wordt de schade hersteld door het stadsdeel op kosten van de organisator. Voor de zomer vindt er evaluatie van het evenement plaats; alle belanghebbenden worden daarbij betrokken.

Contact tijdens evenement
De organisator van het evenement heeft een speciaal nummer geopend (020-5493404) waarop bewoners tussen 11:00 uur en 21:00 uur eventuele klachten kwijt kunnen. De gemeente is op Koningsdag ook telefonisch bereikbaar via 14 020.

Looproute Beatrixpark Kingsland

Stations
Het idee is geopperd om RAI niet af te sluiten, maar om en om met WTC open te stellen. Hierover is het volgende afgesproken:

Om en om gebruik station Amsterdam RAI/Zuid

Voor dit jaar is het praktisch niet meer mogelijk om één om één gebruik van de stations Amsterdam RAI en Amsterdam Zuid te hanteren. Dit jaar wordt station Amsterdam RAI, net als vorig jaar, afgesloten. Dit gebeurt omdat er anders geen goed crowdmanagement mogelijk is. Bij station Amsterdam Zuid komen extra poortjes om de menigte te controleren. Wanneer allebei de stations open zijn dan zou het betekenen dat veel mensen op station RAI in de trein stappen. De trein komt vervolgens op station Amsterdam Zuid aan waar de perrons overvol zijn en dat betekent dat de mensen die op Zuid staan te wachten niet meer in de trein kunnen, omdat deze vol zijn met mensen van station Amsterdam RAI. De mensenmassa is dan niet meer te reguleren en dit zorgt voor gevaarlijke situaties.

De om en om regeling is een goede suggestie die voor dit jaar helaas niet meer haalbaar is. Daarom gaan we voor de volgende jaren ons inspannen om tijdig samen met de NS en politie te kijken naar de mogelijkheden van om en om gebruik van de stations of het alleen openen van station Amsterdam RAI tijdens evenementen.