melding Zuidas bomenkap

maart 25, 2020
Geen reacties

Update maart 2020:
We ontvingen een bericht van de gemeente: Wij willen u op de hoogte brengen dat afgelopen week de vergunningen voor de volgende fase (Bomenvervangingsopgave 2020-2021) zijn ingediend en hier een aantal bomen in het Beatrixpark tussen zitten. Op www.maps.amsterdam.nl/vervangen_bomen kunt u zien om welke bomen het gaat. In het Beatrixpark zal ook 1 boom ecologisch behouden blijven. Voor de ecologische houtopstanden wordt apart een vergunning aangevraagd. Zodra dit gebeurd is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. In de bijlage vindt u alle benodigde informatie. Wanneer u vragen heeft of behoefte aan een gesprek, kunt u contact met ons opnemen via bomen@amsterdam.nl.

Bijgaand een bericht van Zuidas van februari 2020  inzake noodzakelijke bomenkap:

Beste lezer,
Ieder jaar controleert de gemeente een gedeelte van alle bomen in de stad. Het beheer van de bomen in Amsterdam is erop gericht om ze zo lang mogelijk veilig en gezond te houden. Maar bomen kunnen onveilig worden doordat ze bijvoorbeeld ziek of aangetast zijn. Hierdoor kunnen ze omvallen of kunnen er takken afbreken. Als de veiligheid van het publiek in de buurt van de boom in het geding raakt, moet de gemeente maatregelen treffen. Wellicht hebt u hier in de algemene nieuwsbrief van de gemeente al iets over gelezen. Een aantal bomen in Zuidas is nu aan de beurt. Bij de boomcontrole zijn 72 bomen in Zuidas aangetroffen waarvan het niet meer verantwoord is deze te laten staan. Vanaf morgen worden deze bomen gekapt. Op bijgaande kaarten (in de bijlage) kunt u zien om welke bomen het gaat.

Vervangen
Amsterdam heeft de ambitie om de verwijderde bomen 1 op 1 te vervangen. Bij voorkeur op dezelfde locatie. Soms is vervanging op dezelfde locatie niet mogelijk door kabels en leidingen in de grond, grondwater, bebouwing of gebrek aan ruimte voor de boom om goed te kunnen groeien. In overleg met het projectbureau van de Zuidas wordt er dan gezocht naar een geschiktere plek in de nabije omgeving.

Het vervangen van de bomen kost tijd, want er komt veel kijken. Zo doet de gemeente eerst onderzoek om na te gaan of de bodem gezond is. Daarna moet het restant van de vorige boom verwijderd worden. Als laatste richten we een geschikte groeiplaats in voor de nieuwe boom. Op die manier hebben de bomen de beste kans om zich goed te ontwikkelen. De gemeente wil verwijderde bomen binnen 2 tot maximaal 3 jaar terug planten. We planten de bomen tijdens het plantseizoen tussen oktober en april.

Informatie
Heeft u vragen over de vervanging van een boom bij u in de buurt? Meer informatie kunt u vinden op: www.amsterdam.nl/bomen. U kunt ook een e-mail sturen naar: bomen@amsterdam.nl  (graag het boomnummer vermelden, deze is te vinden op: https://maps.amsterdam.nl/vervangen_bomen/).

Zie ook: https://zuidas.nl/blog/2019/72-bomen-verwijderd-om-veiligheidsredenen/

Kaartje met gedeelte Beatrixpark: