Rapportages over de natuur in Amsterdamse Parken

maart 31, 2020
Geen reacties

Bijgaand drie rapportages waarin de stand van zaken is weergegeven in de Amsterdamse Parken: Over Vleermuizen : Vleermuizen Over Broedvogels : Broedvogels Over Bijen. Het Beatrixpark komt hier niet in voor, maar voor wie geinteresseerd is hierbij toch dit rapport: Rapportage Bijen lees meer →

Update 26 maart…

maart 26, 2020
Geen reacties

U had het vast al wel begrepen: de IVN-rondleiding van april gaat ook niet door. Maar wandel vooral zelf door het park en door de Artsenijhof! U kunt digitaal onze bomenkaart downloaden, om te zien waar welke bomen staan: bomenkaart download-versie Er is een geo-cache ergens in het park. De kiosk is helaas op dit.. lees meer →

melding Zuidas bomenkap

maart 25, 2020
Geen reacties

Update maart 2020: We ontvingen een bericht van de gemeente: Wij willen u op de hoogte brengen dat afgelopen week de vergunningen voor de volgende fase (Bomenvervangingsopgave 2020-2021) zijn ingediend en hier een aantal bomen in het Beatrixpark tussen zitten. Op www.maps.amsterdam.nl/vervangen_bomen kunt u zien om welke bomen het gaat. In het Beatrixpark zal ook.. lees meer →

oplossing voor een vies bankje

februari 2, 2020
Geen reacties

Ach ja, zo kun je het ook oplossen als het bankje waar je wil zitten helemaal vies en groen bemost is. Misschien dat er binnenkort een betere oplossing is: We zijn door twee groepen benaderd, die graag iets willen doen voor het park. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die op de Zuidas werken, tussen de middag.. lees meer →

Bomenkap in “Beethoven fase 2”

februari 2, 2020
Geen reacties

Het komt nu heel dichtbij: de bouw van de woontorens op het stuk tussen Akzo en het water tegenover de kapel gaat nu echt beginnen. De rechter heeft in een uitspraak bezwaar tegen de bomenkap afgewezen. Zoals wij al jarenlang op onze site uitleggen: we hebben echt van alles geprobeerd om deze bouw tegen te.. lees meer →

Conservatorium in voormalig klooster ?

februari 2, 2020
Geen reacties

Update 2 februari 2020: De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is inmiddels verder gevorderd met de plannen om een deel van het Conservatorium te gaan vestigen in het Klooster en de Kapel. Zij hebben daarvoor ook contact gezocht met de oorspronkelijke architecten: https://zuidas.nl/blog/2020/eerste-architecten-kapel-en-convict-praten-graag-mee/ Enkele bestuursleden van de Vrienden hebben samen met andere belanghebbend/omwonenden mee kunnen.. lees meer →

treurig vandalisme en veel gegraaf door honden

januari 12, 2020
Geen reacties

Wat is dat toch: er hangt een mooi plexiglas kastje aan een paal, met folders er in van onze vereniging. En dan vindt iemand het nodig dat met geweld er af te breken. Flink hoor! Ook worden we vaak gewezen op het feit dat er steeds meer kuilen en holen in het park zijn. We.. lees meer →

Kastanjebomen worden gekapt

januari 12, 2020
Geen reacties

Helaas, maar noodzaak: de zieke bomen rond de grote vijver (” de kastanjering”) worden gekapt. Niemand wil dat, maar ze waren niet meer te redden. Misschien heeft u wel gezien dat er zwammen op stonden en dat er veel dode takken waren. We weten nog niet hoe, of en zo ja wanneer de verwijderde bomen.. lees meer →

Nieuwsbrief Najaar 2019

december 5, 2019
Geen reacties

De nieuwe Nieuwsbrief vol nuttige informatie over de ontwikkelingen rondom het Beatrixpark is per post verstuurd naar maar liefst 1021 van onze Vrienden. U kunt hem hier ook digitaal inzien. Mocht u alsnog de DVD willen hebben, die bij de papieren nieuwsbrief zat, stuur dan even een mailtje.(op 11 december is de uitzending op televisie.. lees meer →

Afsluiting Fietspad

november 18, 2019
Geen reacties

Bijgaand onze reactie op de aankondiging dat het fietspad Beethovenplein tijdelijk zal worden afgesloten: reactie-op-verkeersbesluit-Z-19-77364 Kort samengevat: wij maken hier geen bezwaar tegen, maar hebben wel een aantal kritische vragen hierover.     lees meer →