Nieuwsbrief voorjaar 2022

13 mei 2022 | Nieuwsbrieven, Vereniging- bestuur

Voor wie de Papieren Nieuwsbrief liever digitaal leest, en voor iedereen die geen lid is van de vereniging:
hierbij de digitale versie: NB voorjaar 2022
Hier staat informatie in over de komende Ledenvergadering,
en over de festiviteiten ter gelegenheid van 50 jaar Floriade.