Nieuwsbrief voorjaar 2023 en ALV op 25 mei

19 mei 2023 | Nieuwste Berichten

Alle Vrienden van het Beatrixpark hebben inmiddels – als het goed is gegaan- de papieren Nieuwsbrief in de bus gehad.
Daarin staan ook de stukken voor de komende Algemene Leden Vergadering op donderdag 25 mei.
Voor wie de nieuwsbrief liever digitaal leest, hierbij de pdf: NB voorjaar 2023-