Noodzakelijke bomenkap

februari 1, 2016
Geen reacties

Er zullen langs de rand van het Beatrixpark, ter hoogte van de RAI-ingang, een aantal bomen, onder meer wilgen gekapt worden.
Die zijn beschadigd, en oud en ziek; kap is dus nodig. Een plan voor vervanging door andere bomen ligt al klaar.
Meer informatie: zie hierbij de kapaanvraag met toelichting: https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1260?mObj=46436
Citaat uit de Toelichting:
 Aan de groene zoom in het Beatrixpark langs het water (rood omcirkelt op afbeelding 1) staan diverse bomen. Deze structuur bestaat uit een rij wilgen welke aan het vervallen is. Ook staan er twee Esdoorns en een Linde. De conditie van de Wilgen is zichtbaar aan het achteruitgaan. Dit zien we door slechte wondovergroeiing, dood hout vorming en de knopbezetting. Verder zijn er meerdere mechanische gebreken. In het verleden zijn forse wonden op de stam gemaakt welke nu inrotten. De mechanische schades aan de onderkant van de bomen kan de boom niet dichtgroeien. Ook zien we in de stam meerdere holtes, spechten gaten, en vruchtlichamen van parasitaire aantastingen. Dit alles zorgt ervoor dat het onderhoud van deze bomen steeds intensiever word, en de veiligheid steeds moeilijker gewaarborgd kan worden. In het verleden zijn diverse bomen gekapt, hierdoor is de samenhangende structuur van de laan is verloren gegaan.

Door dit alles is het voorstel om deze structuur te kappen, en hiervoor diverse bomen terug te planten.