Problemen bij het Zuidas Dok…

25 jun 2019 | Nieuwste Berichten

Bijgaand het artikel in de NRC over de ‘crisis’ bij de bouwers van het Zuidasdok. Wat dit voor het park betekent weten we nog niet. We zijn wel erg content met het feit dat wij destijds hebben afgedwongen dat voor de bomenkap het Just In Time principe is afgesproken: bomen worden pas gekapt als er daadwerkelijk begonnen worden met het werk. Daarom staat ze er nu nog!

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/21/het-zuidasdok-of-hoe-de-bouw-worstelt-met-risicoprojecten-a3964643