Publieksonderzoek naar Groen in Amsterdam

30 sep 2021 | Ontwikkelingen

Een van onze bestuursleden is lid van een burgerpanel. Daar kregen wij het volgende bericht over:

Geacht lid van het burgerpanel,

Voor 2020 heeft het burgerpanel gevraagd om een onderzoek naar het groen in Amsterdam. Dit onderzoek hebben wij vandaag gepubliceerd. We hebben onderzocht of er voldoende, goed en bruikbaar groen in Amsterdam is. Dat is een belangrijke vraag, omdat het de ambitie is van het college van burgemeester en wethouders dat Amsterdam moet groeien, maar dan wel zonder dat het groen in de stad in het geding komt.

Het blijkt echter niet goed mogelijk om te beoordelen of er in Amsterdam voldoende, goed en bruikbaar groen is. Daarvoor is te weinig concreet gemaakt hoeveel en wat voor soort groen nu eigenlijk gewenst is. Amsterdammers zijn weliswaar in het algemeen positief over het groen, maar uit ons onderzoek blijken er ook knelpunten te zijn. Met name bij het groen dat moet bijdragen aan klimaatadaptatie en biodiversiteit in de stad. Ook verschilt het beeld van het groen in Amsterdam van wijk tot wijk. In Centrum, en meer verrassend, in Oost lijkt het groen het meest onder druk te staan. Het is, tot slot, de vraag of de budgetten en slagkracht van de ambtelijke organisatie in evenwicht zijn met de ambities voor het groen in Amsterdam.

Als u meer wilt lezen over dit publieksonderzoek, dan kunt u hier het rapport lezen.