rechtszaak landjepik ’gewonnen’.

23 aug 2008 | Archief 2000-2008

Stadsdeel Zuideramstel wint zaak landjepik bij rechtbank

De rechtbank Amsterdam heeft de eigenaar van een pand aan de Diepenbrockstraat veroordeeld tot teruggave van het deel van het park dat
in 1999 door hem in bezit was genomen. Het vonnis is op 6 augustus 2008 gewezen. Verwijdering van het hek- en metselwerk moet binnen twee maanden
na betekening van het vonnis plaatsvinden, op straffe van een dwangsom. Ook
de kosten van herstel van de beplanting moeten worden vergoed. Inmiddels is
het hek- en metselwerk verwijderd.
Rechtbank Amsterdam 9 mei 2007 (tussenvonnis)
Rechtbank Amsterdam 6 augustus 2008 (eindvonnis)