Strand Zuid : contact over overlast

20 mei 2013 | Archief 2013

RAI – Strand Zuid
De Vereniging is een van de partijen die overleg hebben met Strand Zuid over beperken van de overlast. Er is een telefoonnummer dat u kunt bellen als u klachten heeft.
Op verzoek van de Stichting Overleg RaiBuurten vermelden wij hier ook de nummers:

1. het telefoonnummer van de RAI: 020-5491212. Volgens de Gemeente (Dienst Milieu en Bouwtoezicht) (d.d. 25/06/2012) valt Strand Zuid onder de RAI en mag zij daarom ook gebruik maken van de milieuvergunning van de RAI. Dus de RAI dient op te treden bij geluidsoverlast door Strand Zuid.
2. het telefoonnummer van Strandzuid: 020-6392589.
3. De Horecaklachtenlijn: 020-4214567.

Als u klachten heeft (ingediend) over geluidsoverlast, wilt u dat dan ook bij de Stor melden op st.overleg.rai@xs4all.nl