Barbara van Helden-Pathuis

Barbara van Helden-Pathuis

Barbara van Helden-Pathuis

Penningmeester van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Barbara (1946) is werkzaam geweest als lerares in het basisonderwijs.
Zij is sinds 17 april 1997 penningmeester van de vereniging. Daarnaast
verzorgt zij de ledenadministratie en houdt zij zich bezig met fondsenwerving.
Ook voert zij geregeld overleg met het stadsdeel over het onderhoud en het beheer van het park.