Verslag Algemene Ledenvergadering 2015

7 jul 2015 | Archief 2015

Bijgaand het concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van het Beatrixpark, die afgelopen 30 april werd gehouden : NotulenALV2015 concept