Verslag algemene ledenvergadering mei 2019

3 jul 2019 | Vereniging- bestuur, Archief 2019-2022

Bijgaand het concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, gehouden op 7 mei 2019.    ALV 2019 conceptverslag

naschrift: een van de aanwezigen wees er op dat haar opmerkingen nog niet in het verslag waren opgenomen. bijgaand daarom onderstaande toevoeging bij de Rondvraag::
– Graag de graffiti op objecten in het park verwijderen, zoals op het transformatorhuisje bij de ingang van de Van Diepenbrockstraat, de mooie nieuwe fietsers- en voetgangersbrug, etc.
– Heel graag er voor zorgen dat de verlichting aan beide zijden van de nieuwe brug wordt gerepareerd. Vorige winter was maar 1 kant verlicht, afgelopen winter was de brug helemaal niet verlicht. Jammer!