Vervolg locatieprofiel Evenementenbeleid

8 dec 2016 | Omgeving, Park in de pers

In onze laatste nieuwsbrief heeft een kopie gestaan van het Loacatieprofiel van het Beatrixpark ten behoeve  van de vaststelling van het Evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam.
U kunt dat hier inzien:  locatieprofiel-beatrixpark

Wij ontvingen hierover onderstaand bericht:

Beste bewoner of ondernemer,
Wij hebben uw contactgegevens ontvangen omdat u betrokken bent in het proces rondom de opstelling of afstemming van één of meerdere locatieprofielen voor het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam. Allereerst wil ik u bedanken voor uw input. Dit is waar mogelijk verwerkt en meegenomen in de bespreking van de locatieprofielen. De locatieprofielen zijn in de besturen van de stadsdelen besproken, waar ook de mogelijkheid voor inbreng is geboden aan belanghebbenden. Vervolgens zijn alle locatieprofielen naar de centrale stad gestuurd voor een stedelijke toets.
Zoals u wellicht weet, zou er naast een inspraakmoment binnen de stadsdelen ook een centrale inspraakprocedure plaatsvinden in de maand november 2016. Op basis van een eerste analyse van de aangeleverde locatieprofielen, hebben wij geconcludeerd dat er meer tijd nodig is voor een stedelijk toets daarop.
Ons belangrijkste streven is en blijft zorgvuldigheid, om daarmee uiteindelijk een goed uitgewerkt en gebalanceerd evenementenbeleid op te stellen voor Amsterdam. Uiteraard is een belangrijk onderdeel daarvan dat belanghebbenden de gelegenheid krijgen voor inbreng. Hieraan doen we geen concessies, maar om bovengenoemde redenen zal dit proces worden verschoven naar het voorjaar van 2017.

Locatieprofielen

Een locatieprofiel heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden van het gebruik van de betreffende locatie en de condities waaronder. In de profielen worden zaken vastgelegd zoals het maximaal aantal evenementen, de omvang, de maximale geluidsbelasting, aandachtspunten op het gebied van ecologie, programmatische afstemming, mobiliteit etc.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via: evenementenbureau@amsterdam.nl

U zal bij een volgende stap opnieuw door ons geïnformeerd worden.

Met vriendelijke groet,

Daniël Schipper