Waterterras bij Strandzuid: vergunning aangevraagd.

10 jun 2019 | Nieuwste Berichten

De uitbater van Strandzuid heeft bij de Omgevingsdienst een vergunning aangevraagd voor het maken van een groot rond terras, in het water van de “kom” van de Boerenwetering. Dat is het vierkante stuk open water tussen het park en de RAI. Er zou een in de grond verankerd terras komen, van rond de 175 vierkante meter.
Op verzoek van een aantal leden is dit besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering. Daarna is bijgaande brief verstuurd naar een aantal partijen die hier mee te maken hebben. Het komt er op neer, dat eigenlijk niemand, behalve de horecaondernemer, blij is met zo’n terras in/op het water. We verzoeken de vergunningverlener goed na te denken over de voor- en nadelen.
Voor de duidelijkheid: Strandzuid is niet van de RAI, en ligt in feite ook niet op het terrein van de RAI. Daarom valt dit buiten de reikwijdte van afspraken die met de RAI zijn gemaakt.
Er is nog geen officiële reactie of uitspraak op het aanvragen van de vergunning; we weten dus ook nog niet hoe dit verder gaat. Wij zullen u van het verdere verloop op de hoogte houden.

De brief die is verstuurd: brief Omgevingsdienst SZ mei 2019