werkzaamheden fietspad vanaf april 2015

23 apr 2015 | Archief 2015

Bijgaand een bericht van de ZuidAs over de nieuwste werkzaamheden:

LS,
Graag breng ik u op de hoogte van aanstaande werkzaamheden in Beethoven/Beatrixpark:
Werkzaamheden in Prinses Irenestraat ter hoogte van Sint Nicolaas Lyceum.
Het schoonmaken oever nieuwe waterpartij Beatrixpark

kaartje april 2015

afsluiting fietspad april 2015
Werkzaamheden in Prinses Irenestraat ter hoogte van Sint Nicolaas Lyceum

Vanwege het verleggen van kabels en leidingen in de Prinses Irenestraat in het Beatrixpark is de straat meer niet toegankelijk voor auto’s.
Voor fietsers is er een fietspad aangelegd naast de huidige fietsstraat. De werkzaamheden duren van eind april tot november 2015.

Op dit moment vinden er veel bouwactiviteiten plaats in het Beatrixpark. De komende tijd worden deze werkzaamheden verder uitgebreid richting de Beethovenstraat. In de Prinses Irenestraat worden kabels en leidingen gelegd en aansluitend wordt hier een nieuw fietspad ingericht.

De huidige fietsstraat, ter hoogte van het Sint Nicolaas Lyceum, wordt tijdelijk verlegd. Voor gemotoriseerd verkeer zal de straat vanaf nu niet meer toegankelijk zijn.
Fietsers maken gebruik van het tijdelijke fietspad en kunnen voorbij de school hun route voortzetten over het gebruikelijke fietspad.
Voetgangers worden via het voetpad langs de gevel van de school geleid.

Bevoorrading restaurant As en Sint Nicolaas Lyceum
Doordat het tijdelijke fietspad minder breed is, is deze niet meer geschikt voor autoverkeer.
Dit betekent dat restaurant As voor distributie gebruik gaat maken van de bouwweg (oranje lijn op onderstaand figuur).
Voor het legen van de inpandige vuilcontainer van de school zal nog wel incidenteel gebruikt gemaakt moeten worden van het fietspad.
Dat zal buiten de spitsperioden gebeuren en op speciale ontheffingstijden.

Nieuwe fiets- en voetgangersverbinding in november gereed
De tijdelijke verkeerssituatie gaat in vanaf 28 april en duurt tot november 2015.
Vanaf november zal het nieuwe fiets- en voetpad gereed zijn voor gebruik. Ook de nieuwe brug (Prinses Irenebrug) in het park is dan gereed.
De nieuwe route is dan permanent afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Schoonmaken oever nieuwe waterpartij Beatrixpark
waterpartij As april 2015
Het terrein in het Beatrixpark rond de Kapel en het Convict en het terrein langs de oever van de in 2014 aangelegde waterpartij wordt de komende weken opgeknapt. Ook worden er twee bomen gekapt, een kapvergunning is al aangevraagd en verleend.

Restaurant As is voornemens deze zomer een terras in gebruik te nemen aan de nieuwe waterpartij in het Beatrixpark.
De aanleg van het terras wordt op korte termijn uitgevoerd om op tijd klaar te zijn voor het komende terrasseizoen.

Met vriendelijke groet,
David Tattersall
Zuidas

Gemeente Amsterdam

T 06 – 12 41 85 37
E dtl@zuidas.nl