Werkzaamheden Beatrixpark aug-sept 2014

21 aug 2014 | Archief 2014

In de komende weken vinden het Beatrixpark werkzaamheden plaats. Zoals de aansluiting van de kantoren van AkzoNobel en Stibbe op stadsverwarming en warmte en koude opslag (WKO). Het fietspad en de oostelijke brug gaan eind september weer open.
Onderstaande toelichting is van de Dienst Zuidas:

Locatiekaart werkzaamheden Beatrixpark
beatrixpark_aanpassing_kaart_14_aug_2014

Rood = het werkterrein stadsverwarming en werkterrein warmte koude opslag.
Geel = het fietspad dat weer open gaat eind september.

Duurzame energie voor kantoren AkzoNobel en Stibbe

Voor het nieuwe hoofdkantoor hebben AkzoNobel, Stibbe en bouwer Dura Vermeer de ambitie om het BREEAM Excellent certificaat te verkrijgen. De nieuwbouw van AkzoNobel en Stibbe wordt daarom in het laatste kwartaal van dit jaar aangesloten op stadswarmte en warmte en koude opslag (WKO). WKO is een duurzame methode om energie, in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem, die respectievelijk in de winter en de zomer wordt gebruikt om de kantoren te verwarmen of te koelen. De aansluiting op stadswarmte is nodig om ook bij strenge kou de gebouwen voldoende te kunnen verwarmen door middel van deze duurzame energiebron.

Aansluiting WKO
In het zuidwesten van het Beatrixpark worden twee warmte bronnen voor de WKO geboord. Hiervoor worden vanaf 25 augustus 2014 de struiken rondom de locatie gesnoeid. Hierna starten de boringen, die tot ongeveer eind september duren. Het blijft in die periode mogelijk voor wandelaars om rond de waterpartij te lopen. Na de werkzaamheden wordt alles weer netjes hersteld.

Aansluiting Stadswarmte
Om de kantoren aan te sluiten op stadswarmte wordt er in augustus en september gewerkt langs de Prinses Irenestraat. Fietsers en voetgangers hebben gewoon doorgang. In het weekend vanaf vrijdagavond 12 september tot en met zondagavond 14 september is het fietspad afgesloten. Fietsers en voetgangers worden ter plekke langs de bouwlocatie geleid. De afsluiting is nodig om de leidingen het fietspad te laten kruisen.

Fietspad en oostelijke brug eind september weer open
De werkzaamheden voor de aanleg van de stadsverwarming onder de oostelijke brug en het fietspad worden in de tweede helft van augustus afgerond. Aansluitend wordt het fiets- en voetpad vernieuwd. Eind september is het fietspad weer open!

Werkzaamheden Nuon Warmte op de hoek Beethovenstraat en Prinses Irenestraat
In de eerste helft van het jaar heeft Nuon Warmte in de Beethovenstraat nieuwe stadsverwarmingsleidingen aangelegd. Om dit werk af te ronden gaat Nuon Warmte aan de slag op de hoek Beethovenstraat en Prinses Irenestraat, ten zuidwesten van de Princesseflat. Er worden leidingen opgegraven en definitieve verbindingen gemaakt.

Wanneer wordt er gewerkt?
Er wordt gewerkt vanaf maandag 25 augustus tot en met vrijdag 12 september.

Wat merkt u hiervan?
Het werkterrein wordt afgezet met hekken. De straat blijft bereikbaar voor alle weggebruikers.

Voor meer informatie klik hier.