Werkzaamheden in ‘nieuwe deel’

14 okt 2014 | Archief 2014

Bijgaand een bericht van Bureau Zuidas, omtrent de nieuwste werkzaamheden:( dd 14-10-2014)
Met het graven van het eerste deel van de vijver is begin dit jaar een start gemaakt met de herinrichting van het Beatrixpark. De komende periode gaan we verder met de volgende projecten:

·         aanleg van een brug in de Prinses Irenestraat
verleggen van kabels en leidingen in het zuidoosten van het park

Start aanleg Prinses Irenebrug
In november start de aannemer met de aanleg van de gracht en de Prinses Irenebrug. Ter voorbereiding hiervan wordt er een werkterrein afgezet. Voor de aanleg van de gracht en de brug is het nodig om enkele bomen te kappen.

Start boringen in zuidoosten Beatrixpark

Ter voorbereiding op het project Zuidasdok is het nodig om kabels en leidingen, die nu door de Beethovenstraat lopen, te verleggen. De boringen gaan van de Antonio Vivaldistraat bij Ernst & Young, onder A10 en de sporen door, naar het Beatrixpark. De werkzaamheden in het park starten begin november 2014 en duren tot en met maart 2015. De werkzaamheden hebben geen gevolg voor fietsers en wandelaars in het park.

Ook voor dit project is het nodig bomen te kappen, waar mogelijk worden de bomen verplant naar een andere locatie.

Compensatie bomen

In een ontwikkelgebied als Zuidas is het soms onvermijdelijk om bomen te kappen. Voor de realisatie van het parkontwerp én de aanleg van kabels en leidingen is het nodig om 321 bomen te verwijderen. Hiervan bestaat de helft uit individuele grotere bomen en de andere helft uit groepjes kleinere bomen. Ook worden er acht bomen verplant.

Voor elke gekapte boom wordt de waarde van de boom in een fonds gestort, het Groeifonds Groen. Dit geld wordt vervolgens weer geïnvesteerd in groenprojecten in Zuidas.

Nieuw grasveld en waterpartij

Vanaf eind oktober worden de hekken rondom het nieuwe grasveld en waterpartij, tussen restaurant As en het Sint Nicolaaslyceum, verwijderd. Dit (nieuwe) deel van het park is dan voor iedereen toegankelijk.