Allerlei Nieuws…

3 jan 2017 | Archief 2017

Beste Vrienden,
Hierbij een overzicht van nieuws over het Beatrixpark.
Beethoven/ZuidAs: Op dinsdag 17 januari is er om 19.00 uur in de school een voorlichtings-bijeenkomst van Zuidas over het bestemmingsplan Beethoven tweede fase. Dat is het gedeelte naast As, en achter Stibbe en AkzoNobel, dat nu nog onbebouwd is. Dit is de voortzetting van het uitvoeringsbesluit 2007, waarbij de plannen inmiddels wel gewijzigd zijn. We roepen alle in het park geïnteresseerden op om hierheen te komen:
als u er ook bent weten wij als bestuur nog beter wat onze leden vinden van de plannen en voorstellen.
Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/actueel/lokale/@1025304/voornemen/

Informatievoorziening: wij zijn met het stadsdeel en Zuidas in overleg om te ervoor te zorgen dat de (papieren) nieuwsbrieven die zij verspreiden ook worden bezorgd in een gebied waar zoveel mogelijk van onze vrienden wonen. Dit mede omdat bijvoorbeeld de Echo niet altijd overal bezorgd wordt.

– RAI: we wijzen nogmaals opde mogelijkheid om een (digitale) nieuwsbrief te ontvangen van de RAI over alle ontwikkelingen daar. : http://www.rai.nl/nl/rai-amsterdam/contact/nieuwsbrieven/

– Strand Zuid: De tijdelijke locatie van Strand Zuid is fors veranderd; uitgebreid en permanent gemaakt. Leuk om te zitten voor of na een wandeling in het park. We hopen echt dat de overlast voor flora en fauna (nachtelijke verlichting en hard geluid) beperkt blijft. : http://www.strand-zuid.nl/events/