Een artikel over Professor Lever, erelid van de Vrienden

december 22, 2018
Geen reacties

Bijgaand het artikel over de bioloog Jan Lever, erelid van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, dat Ab Flipse schreef. 

Momenteel werkt hij, naast andere projecten (zoals de geschiedenis van de campus van de VU), aan verschillende artikelen en een biografie over Lever. Meer info op zijn website: http://www.few.vu.nl/~flipse/
Bron: Ab Flipse, ‘Jan Lever: bioloog, bruggenbouwer en boegbeeld van de VU’, in Ab Flipse (red.), Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving – zesentwintig portretten (Amsterdam: VU University Press 2016), pp. 195-202.