Gebiedsplannen Zuid.

28 jan 2017 | Omgeving, Ontwikkelingen, Archief 2017

Wij ontvingen het volgende bericht vanuit stadsdeel Zuid:

“De bestuurscommissie van stadsdeel Zuid heeft op woensdag 21 december ingestemd met de Gebiedsplannen 2017. Het gaat om de plannen voor de gebieden Oud-Zuid, De Pijp/Rivierenbuurt en Buitenveldert/Zuidas. In de gebiedsplannen leest u wat in uw gebied de prioriteiten zijn en wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen in 2017 gaat doen. Deze prioriteiten komen voort uit de gebiedsagenda, die in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het is geen uitputtende lijst van alle projecten in Zuid: er gebeurt nog veel meer, ook op het gebied van participatie. De plannen bieden een overzicht van onderwerpen die komend jaar extra aandacht krijgen.
De gebiedsplannen zijn tot stand gekomen in overleg met bewoners, ondernemers en professionals van instellingen. Om beter te weten wat er leeft in de buurten hebben de gebiedsteams in stadsdeel Zuid in juli 2016 een buurtenquête gehouden. De respons was hoog, bijna 4500 respondenten. De antwoorden hebben veel informatie opgeleverd die is verwerkt in deze plannen. Ook de uitvoering van de plannen wordt opgepakt in samenspraak en nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en lokale partners. Op de website van de gemeente Amsterdam vindt u meer informatie over degebiedsplannen en de buurtenquête. ”

Voor het gebied waar het Beatrixpark in valt: Definitief Gebiedsplan 2017 Buitenveldert-Zuidas met stijl en foto’s