Hommage aan Jakoba Mulder: nieuw kunstwerk

23 sep 2016 | Nieuwste Berichten

Een nieuw beeld/sculptuur:
Hommage aan Jakoba ‘Ko’ Mulder (1900-1988)

Juffrouw Mulder was stedenbouwkundige en landschapsarchitect in dienst van de gemeente Amsterdam. Aanvankelijk als medewerker en rechterhand van Cornelis van Eesteren, later als hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling.
Zij is vooral bekend als ontwerpster van het Amsterdamse Bos, maar zij tekende ook het ontwerp voor het Beatrixpark, dat niet ver verwijderd lag van haar woning in de Rubensstraat.
Haar bijdrage aan het Amsterdamse Uitbreidingsplan (AUP) voor Buitenveldert was baanbrekend. Een aantal bewoners van Buitenveldert had het initiatief genomen voor een gedenkteken voor Jakoba Mulder in het Amsterdamse Bos, maar dat is Amstelveens grondgebied. De viering van het 75-jarig bestaan van het Beatrixpark vormde in 2013 de aanleiding voor Herman Wals als lid van de D66 fractie van stadsdeelraad Zuid om te pleiten voor een gedenkteken in het Beatrixpark. De raad ging akkoord en reserveerde een bedrag in de begroting van Euro 50.000 voor voorbereiding en uitvoering. De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark omarmde dit plan en het bestuur van de Vereniging wordt nu, jaren later,  actief betrokken bij de keuze voor een beeld. *
Het bestuur is van mening dat een hommage aan deze bijzondere vrouw die als eerste vrouw een voorbeeldfunctie vervulde in een (toen nog) uitgesproken mannenbolwerk beslist past in het park. Haar ontwerp voor het Beatrixpark heeft de tand des tijds doorstaan en wordt nog steeds gewaardeerd door de vele dagelijkse bezoekers en de toevallige passanten.
Haar park kreeg in 2005 de gemeentelijke monumentenstatus. En een gedenkteken past dan prima op de door haar getekende Grote Weide.
September 2016: de keuze is gemaakt wie de opdracht krijgt. Een model is inmiddels gepresenteerd aan de beslissers van de gemeente/het stadsdeel. Locatie wordt waarschijnlijk daar waar nu het oude houten podium staat, bij de zitcirkels.

Meer over Jakoba Mulder kunt u lezen in de Nieuwsbrief die verschenen is ter gelegenheid van het 75e bestaan van het park, vanaf pagina 12:
nieuwsbrief najaar 2013

 

*  voor de volledigheid: de artistieke waarde van de voorstellen kunnen en zullen wij als bestuur niet beoordelen. 1100 leden geeft immers 1100 keer een mening van wel/niet leuk of mooi. Wel letten we bijvoorbeeld op zaken als locatie; en is het hufterproof? De vereniging heeft geen enkele beslissingsrecht hierbij.