Overzicht werkzaamheden zuidas-gebied

16 jul 2018 | Ontwikkelingen, Archief 2018

Bijgaand ter kennisname de ‘maandkaarten bouwen’ met alle werkzaamheden in de hele Zuidas (incl Zuidasdok). Deze kaarten geven informatie over de werkzaamheden in de openbare ruimte en bouwontwikkelingen voor de komende maanden.
Daarbij gelden hierbij de volgende opmerkingen:
–          Hoewel je elke maand apart kunt bekijken, is het kaartmateriaal enigszins statisch en dus niet altijd volledig of uitputtend.
–          Werkzaamheden van korter dan een maand staan er niet altijd op.
–          De werkzaamheden die worden uitgevoerd door derden, waarbij Zuidas geen rol heeft, staan er niet op.
–          Een planning is altijd onder voorbehoud.

Desalniettemin geeft het een beeld van de komende periode en vindt u informatie over waar en wanneer in Zuidas wordt gebouwd en aan de weg wordt gewerkt. Voor laatste updates en gedetailleerdere informatie kijkt u op website (www.zuidas.nl).

Klik hier voor de kaarten in pdf:  Maandkaarten Zuidas en Zuidasdok Q2 2018