Reactie op Voorontwerp Beethoven fase 2

27 jan 2017 | Nieuwste Berichten, Vereniging- bestuur

Op 17 januari was er een voorlichting over het Bestemmingsplan Beethoven.
Voor alle informatie: https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2017/januari/uitnodiging-concept/

Het bestuur van de vereniging heeft bijgaande reactie gestuurd op het gepresenteerde plan voor de bebouwing van nog twee kavels in het gedeelte “Beethoven”.
Wij horen graag van u of wij hiermee ook uw standpunt naar wens hebben weergegeven.
Ons uitgangspunt is overigens dat wij deze bebouwing met woningen nu niet (meer) kunnen tegenhouden, maar als het dan toch moet gebeuren, dan onder zo gunstig mogelijke voorwaarden. Vanuit die optiek hebben wij onze reactie geschreven.

Klik hier: eerste reactie Beethoven fase 2