Stem op ons plan voor nieuwe koepeltjes!

juni 29, 2020
Geen reacties

De Vrienden hebben namens de leden van de vereniging een plan ingediend om een deel te verkrijgen van het extra budget dat de gemeente ter beschikking heeft gesteld voor buurten in Amsterdam Zuid.
U kunt ons plan “liken” op bijgaande pagina: nieuwe koepeltje in het park
Wie dit afgelopen weekend heeft geprobeerd op ons te stemmen maar foutmeldingen kreeg: de server van de gemeente lag plat. U kunt het nu opnieuw proberen!

Bijgaand de tekst van ons laatste digitale nieuwsbericht:

Even bijlezen met het laatste nieuws over het Beatrixpark.

Help ons vóór 10 juli met het binnenhalen van subsidie!
In stadsdeel Zuid krijgen de gebieden Oud-Zuid, De Pijp, Rivierenbuurt en Buitenveldert, Zuidas in 2020 elk een buurtbudget van € 100.000,-. Met dat geld kunnen plannen van bewoners, ondernemers en organisaties uitgevoerd worden. Iedereen kon voor 30 juni een plan indienen.
Wij hebben namens alle Vrienden van het park een aanvraag gedaan voor subsidie voor het herstel en opnieuw neerzetten van de Floriade-koepeltjes.
Via onderstaande link kunt u een “like” geven aan ons plan. Hoe meer likes, hoe meer kans we hebben! Dat kan nog maar tot 10 juli, dus wacht niet te lang.
https://buurtbudgetzuidbuitenveldertzuidas.amsterdam.nl/plan/16677
(Let op: vanmorgen – 28 juni –  lag de server van de gemeente voor deze pagina er uit, wegens overbelasting…dat komt vast van alle enthousiaste mensen die een plan willen liken! Blijft u het alstublieft proberen? bijvoorbeeld via https://www.amsterdam.nl/zuid-gebied/buurtbudget-zuid/plannen-voor-uw-buurt/ )

Verder nieuws:

Kinderbadje en speeltuin:
Er staat weer een prachtig nieuw speeltoestel bij het kinderbadje. Wilt u weten of er water in het badje is, en de kiosk – en dus de wc’s – open zijn? Elke dag wordt dit gemeld door de Park Kiosk Bea / De Ystuin op de facebookpagina: @parkkioskamsterdam

De Artsenijhof:
Amsterdam riep iedereen op mee te doen aan een digitaal museum over het leven in Coronatijd. De vrijwilligers van de Artsenijhof gaven daaraan gehoor. Zie: https://www.coronaindestad.nl/wp-content/uploads/2020/06/Al-twintig-jaar-samen-in-een-groene-oase-ook-in-coronatijd.pdf
Het onderhoud door de vrijwilligers begint langzaamaan weer het gewone ritme op te pakken.

Groen in Amsterdam
Er gebeurt veel, in de politiek, op het gebied van “Groen”. Onder meer: de gemeente Amsterdam heeft in de concept-‘ Groenvisie Amsterdam  een beeld geschetst van Amsterdam als groene stad. Hierin is te lezen hoe de gemeente tussen nu en 2050 denkt over vergroening van de stad. Later volgt er een uitvoeringsfase.
Via Pakhuis de Zwijger op Greening the City #3: Groenvisie Amsterdam, licht wethouder Ivens de Groenvisie nog eens toe:  Greening the City

Onderhoud en opruimen
U heeft het wellicht gevolgd op onze site: de afgelopen periode was er een van heel veel troep in het park, klagen, opruimacties, nog weer meer troep, nieuwe extra afvalbakken en schoonmaakrondes;  en inspraak, klachten en stukken in de lokale pers. Wij waren blij met alle extra bezoek aan het park, en verbijsterd over hoe sommige bezoekers denken te kunnen omgaan met de openbare ruimte. Handhaven was geen doen, zelfs niet tegen illegaal barbecueën. Achteraf de troep opruimen was het enige dat restte, en ook dat is niet altijd gelukt.
Inmiddels is als het goed is een nieuwe routine ingevoerd bij de afdeling Schoon van de gemeente, en wordt er meer opgeruimd. Blijf toch melden via “verbeterdebuurt” of een MORA-melding, als u troep, zwervers of een gevaarlijke situatie (er lag glas bij het speeltoestel!) ziet.

Wandelingen van het IVN
Met ingang van 5 juli starten de rondleidingen van Henk Wolters (IVN) weer. Maximaal TIEN deelnemers. Volg de aanwijzingen van de gids. https://www.vriendenbeatrixpark.nl/rondleidingen-ivn/
Bij uitzondering geldt nu ook: vooraf aanmelden PER MAIL: Henk Wolters (020-6644506), henk.snezana@kpnmail.nl

Algemene LedenVergadering:
We hebben de jaarlijkse ALV op 17 augustus gepland, in een sobere variant zonder externe spreker.  U krijgt daarvoor een uitnodiging thuisgestuurd.

Tot slot: Regelmatig doen wij een oproep voor nieuwe bestuursleden…heeft u de afgelopen maanden kunnen nadenken over uw vrije-tijdsbesteding? We kunnen nog altijd mensen gebruiken die mee willen doen en denken, ook voor een deelgebied, zoals secretariaats-werk of website of juridische zaken, of waar maar net uw hart en kennis ligt.

Hartelijke groet,
het bestuur van
de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark