Rapportages over de natuur in Amsterdamse Parken

maart 31, 2020
Geen reacties

Bijgaand drie rapportages waarin de stand van zaken is weergegeven in de Amsterdamse Parken: Over Vleermuizen : Vleermuizen Over Broedvogels : Broedvogels Over Bijen. Het Beatrixpark komt hier niet in voor, maar voor wie geinteresseerd is hierbij toch dit rapport: Rapportage Bijen lees meer →

ontheffing wet Natuurbescherming ZuidasDok

augustus 21, 2017
Geen reacties

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aan Zuidasdok een ‘ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming’ verleend. Op de aanvraag van de ontheffing was één formele reactie (zienswijze) binnengekomen. De ontheffing betreft op dit moment met name vleermuizen. Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2017/juli/natuurbescherming/ lees meer →

Vleermuizen spotten!

juli 11, 2016
Geen reacties

Het Natuur- en Milieuteam Zuid organiseert drie Nachten van de Vleermuis, waaronder een in het Beatrixpark op vrijdag 26 augustus 2016. Voor meer info en aanmelding: http://nmtzuid.nl/agenda-item/nacht-vleermuis-beatrixpark/ lees meer →