Algemene Ledenvergadering 17 augustus

augustus 3, 2020
Geen reacties

ALLE LEDEN HEBBEN EEN UITNODIGING OP PAPIER ONTVANGEN.
Ondanks de lastige omstandigheden zijn we verheugd u dit jaar toch te kunnen uitnodigen voor een fysieke Algemene Ledenvergadering. Daarvoor gebruiken we deze keer de Kerkruimte van de Remonstrantse Kerk, Diepenbrockstraat 46. Hetzelfde adres als andere jaren maar nu in de kerk zelf. Daar kunnen alle gewenste afstandsregels in acht worden genomen. Let op: de ingang aan de Diepenbrockstraat gebruiken, niet die om de hoek.

U bent welkom vanaf 19.00 uur, de vergadering begint om 19.30.

Vooraf aanmelden is gewenst i.v.m. de bijzondere omstandigheden.
Liefst via de mail:  mail@vriendenbeatrixpark.nl  , eventueel via tel. 06-54630056

Hierbij de stukken:
– de brief met de uitnodiging voor de vergadering: Uitnodiging voor de ALV 2020
– de notulen van de vorige vergadering: Concept Notulen ALV 2019
– het beleidsplan 2020 -2025: Beleidsplan 2020 -2025
– de kopie van de digitale nieuwsbrief met het jaaroverzicht: Beatrixpark NB voorjaar 2020
– het verslag van de kascommissie wordt ter vergadering uitgereikt.

AGENDA

  1. Opening (19.30 uur)
  2. Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken
  3. Concept notulen ALV 7 mei 2019
  4. Jaarcijfers (zie voorjaarsnieuwsbrief 2020)
  5. Verslag kascommissie, benoeming nieuwe commissie
  6. Begroting 2020 (zie voorjaarsnieuwsbrief 2020)
  7. Conceptbeleidsplan 2020-2025
  8. Kort verslag bestuursleden over ontwikkelingen in en rond het park (zie ook jaarverslag en vooruitblik in voorjaarsnieuwsbrief 2020)
  9. Bestuurssamenstelling
  10. Rondvraag en sluiting

29/7: Nagekomen agendapunt: wij ontvingen een bericht van een van de leden inzake de oppervlakte van het park. Bijgaand een kopie van zijn bericht:

Geachte bestuur en geachte leden
In bijgaande brief doe ik het voorstel aan bestuur en de ALV om als Vereniging Vrienden van het Beatrixpark weer de oude, ‘echte’ grenzen van het Beatrixpark te gaan gebruiken. Mijn inziens is er geen noodzaak om het Beatrixpark op kaarten kleiner voor te stellen dan het – historisch tot op vandaag – is. Wilt u dit voorstel agenderen voor de ALV op 17 augustus en tijdig voordien dit voorstel en uw reactie aan alle leden kenbaar maken.
Met vriendelijke groet
Kees den Blanken
Wij hebben de heer Den Blanken als volgt bericht: Geachte Heer Den Blanken