Brochure Noordzone Zuidas

23 mei 2014 | Omgeving, Ontwikkelingen, Archief 2014

In bijgaande brochure, die in mei 2014 huis aan huis verspreid zal worden, worden de ontwikkelingen van de noordzijde van de Zuidas toegelicht.

Brochure Noordzone Zuidas