Conservatorium in Beatrixpark

september 21, 2020
Geen reacties

We hebben er al eerder over bericht, ook in de Nieuwsbrieven, maar nu is het echt zeker: het Conservatorium gaat in de gebouwen van het oude St Nicolaasklooster een dependance vestigen.
Wij hadden liever gezien dat die gebouwen, zeker het grote bakstenen gebouw, zouden verdwijnen, zodat daar meer park zou komen. Maar de gemeente besloot anders. Van alle mogelijkheden die er dan toch voor dat gebouw zouden zijn, vinden wij dit een prima oplossing ! De plannen zijn mooi, en met respect voor de omgeving.
Enkele leden van de Vrienden zijn huiverig voor de schaalgrootte van de horeca die er komt, daar waar nu As is gevestigd. Het bestuur van de vereniging deelt die zorgen niet; uit de overleggen blijkt dat ook voor de nieuwe eigenaren hier de rust van het park vooropstaat.
Voor meer informatie:
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/conservatorium-zuidas/