Herinrichting en fietspaden

23 aug 2013 | Ontwikkelingen, Archief 2014

Beste Vrienden van het Beatrixpark

Het is een tijdje stil geweest, maar ook voor ons begint bijvoorbeeld de vergaderperiode weer…tijd dus om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen. (augustus 2013)
Voor uw informatie onderstaand:
  1. een pdf met een tekening betreffende de tijdelijke omlegging van het fietspad Beethovenstraat/Prinses Irenestraat (bijlage)
  2. een link naar de agenda en informatie voor de gemeenteraadsvergadering van woensdag 28 augustus. Tijdens die vergadering zal worden gesproken over de mogelijke monumentenstatus van (een deel van) het St. Nicolaascomplex.  Zie punt 40 op die agenda. : http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=2646
  3. Een pdf met het voorlopige ontwerp van het nieuwe deel van het Beatrixpark, zoals dat tijdens de “cocreatie-bijeenkomsten” is besproken.  (bijlage) Bent u geinteresseerd in uitgebreide verslaglegging van die bijeenkomsten, stuurt u dan even een mail naar beatrixpark@hotmail.com.
  4. Op 16 oktober verwacht de raadscommissie een besluit te nemen over een “olifantenpaadje” in dat ontwerp. Dat betekent dat er een extra kortere fietsroute gedoogd zou worden door het nieuwe gebied. De precieze ligging daarvan is nog onderwerp van overleg.
  5. Een link naar de site van “Dichtbij.nl” waarop een aantal zeer oude foto’s van het Beatrixpark : http://www.dichtbij.nl/amsterdam-zuid/zomer/artikel/2930369/amsterdamse-parken-het-beatrixpark.aspx
  6. Tijdens het grote feest in mei zouden foto’s en films over het park vertoond worden van Bob van der Lans, en van Marlies Pennings. Dat is toen een beetje mislukt omdat een goede lokatie achteraf niet beschikbaar bleek. Wij hebben met hen afgesproken dat we dat goed gaan maken, en er komt, waarschijnlijk in oktober, een aparte bijeenkomst om die foto’s en films alsnog te laten zien. We houden u op de hoogte.
  7. Wij gaan er eigenlijk van uit dat de meesten van u dichtbij het park wonen, en dus meestal de bewoners-nieuwsbrieven krijgen die onder meer door bureau Zuidas verspreid worden. Krijgt u ze niet, maar bent u wel geïnteresseerd, dan zijn ze terug te vinden op hun site, en die van het stadsdeel.
Vriendelijke groet,  de redactie