Nieuw Plantenoverzicht Artsenijhof

november 22, 2017
Geen reacties

De vrijwilligers van de Artsenijhof hebben een recent overzicht gemaakt van alle planten in de vakken van de kruidentuin. U kunt hier het bestand (pdf) downloaden: PlantenPerVakOverzicht_2017-11-07 Het is ook in het Engels beschikbaar: PlantsPerSectionOverview_2017-11-07 Dank aan Martin Kramer en Marion Verwaal! lees meer →

Geluidsnorm en evenementenbeleid

september 11, 2017
Geen reacties

De Gemeente Amsterdam heeft in zogeheten Locatieprofielen normen vastgelegd voor hoeveel en wat voor soort evenementen er per locatie mogen worden gehouden. Lees hier meer, onder andere het Locatieprofiel voor het Beatrixpark: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/inspraak/evenementenbeleid/ Zie voor verdere achtergrondinformatie ook ons eerdere bericht van 8 december 2016: Vervolg locatieprofiel Evenementenbeleid     lees meer →

ontheffing wet Natuurbescherming ZuidasDok

augustus 21, 2017
Geen reacties

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aan Zuidasdok een ‘ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming’ verleend. Op de aanvraag van de ontheffing was één formele reactie (zienswijze) binnengekomen. De ontheffing betreft op dit moment met name vleermuizen. Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2017/juli/natuurbescherming/ lees meer →

ZuidAs Dok en bomenkap

augustus 17, 2017
Geen reacties

Voor uitgebreide informatie over het ZuidasDok verwijzen wij u naar de site van Zuidas. Voor wat betreft het Beatrixpark: Update augustus 2017: Dit onderwerp komt ook aan de orde in een gesprek dat onze voorzitter Marleen Munniksma had met een communicatiemedewerker van Zuidas: interview Bomenkap maart 2017 Update: De kapvergunning voor ruim 14.000 bomen is verleend… lees meer →

Beethoven fase 2 inspraak en zienswijze

augustus 16, 2017
Geen reacties

Het Ontwerpbestemmingsplan Beethoven fase 2 (het stuk achter Akzonobel en Stibbe) is vrijgegeven. De Vrienden zijn betrokken geweest bij het voorontwerp, en hebben daar reactie op gegeven, Zie ook het eerdere nieuwsbericht van 6 juni. Op 14 augustus 2017 hebben wij onze zienswijze op de plannen voor Beethoven fase 2 ingediend. Bijgaand een kopie van.. lees meer →

Petitie Bomenkap

augustus 16, 2017
Geen reacties

Voor de goede orde willen wij hierbij onze leden melden dat wij als vereniging niet de petitie hebben gestart om de bomenkap Zuidasdok/Beatrixpark tegen te gaan. Wij zijn van mening dat de uitgangspunten en redenering in die petitie niet correct zijn. Dit nog afgezien van het feit dat het te laat, is omdat de vergunning.. lees meer →

Diefstal van planten in Artsenijhof

augustus 6, 2017
Geen reacties

Bericht voor parkbezoekers: De afgelopen weken worden er uit de medicinale kruidentuin de Artsenijhof systematisch planten/kruiden gestolen. Dat is voor de vrijwilligers heel frustrerend. Net nieuwe aanplant bleek de volgende dag al weer verdwenen en na aanvulling de dag daarop ook weer. Wij weten niet wat hier aan de hand is maar misschien kunnen we.. lees meer →

Beeld voor Jakoba Mulder

juli 26, 2017
Geen reacties

Meer dan een jaar geleden kondigden we het al aan: de hommage aan de ontwerpster van het Beatrixpark. Nu gaat het stadsdeel op 13 september een besluit nemen over het ontwerp-voorstel, dus nu kunnen we ook foto’s van het ontwerp laten zien. (stukken raadsvergadering: http://zuid.notubiz.nl/vergadering/422126) November: Inmiddels is de vergunning verleend, en is het maken vanher.. lees meer →

Site nu ook in het Engels

juli 23, 2017
Geen reacties

Vanaf nu is een groot deel van onze site ook in het Engels te lezen. We hebben dit vooral gedaan om de vele expats die in Amsterdam Zuid/Rivierenbuurt en het Zuidas-gebied wonen en werken tegemoet te komen. Hier en daar zit nog een technisch hikje; (en wellicht ook wat vertaalfoutjes)  maar u kunt uw buitenlandse.. lees meer →

Ingezonden stuk: geschiedenis en toekomst

juni 11, 2017
Geen reacties

Opnieuw heeft Elly Schouten in het blad van de IVN een fraai stuk over het Beatrixpark geschreven. Haar vorige stuk stond al in onze nieuwsbrief Beatrixpark NB voorjaar 2017. U kunt het hier downloaden: Geschiedenis en Toekomst van het Beatrixpark (let op groot bestand, 60 mB)     lees meer →